[ad_1]

رییس کل بانک مرکزی گفت: اکنون باید از ساختار سنتی سیاست گذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت شده، فاصله بگیریم و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می تواند ایفا کند و سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم و در اندیشه طراحی مسیری قرار داریم که به واسطه آن بتوان تورم را کنترل و هدف گذاری کرد.

عبدالناصر همتی امروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: همه ارکان کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده نیز نقش تسهیل گری را در القا و عملیاتی سازی این مهم ایفا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی بر عهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث ها و پیشنهادات مهمی داشته و این کمیته توانسته منشأ فعالیت ها و سیاست گذاری های مطلوبی باشد و همچنین مسوولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار پژوهشکده است، افزود: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاه مدت نیز غافل شد، زیرا بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی می تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر افتد و علاوه براین، گزارش های یاد شده می تواند ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدام های بانک مرکزی باشد.
همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می تواند با همکاری پژوهشی میان بازارهای سرمایه، بیمه و پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی محقق شود.

[ad_2]

Source link

Tagged : # #

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.