[ad_1]

قیمت انواع سکه پارسیان در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ را در این گزارش مشاهده کنید.

پارسیان ۱۰۰ سوت
۱۰۹،۵۰۰
پارسیان ۲۰۰ سوت
۲۱۵،۰۰۰
پارسیان ۳۰۰ سوت
۳۲۰،۵۰۰
پارسیان ۴۰۰ سوت
۴۲۶،۰۰۰
پارسیان ۵۰۰ سوت

۵۳۱،۵۰۰
پارسیان ۶۰۰ سوت
۶۳۶،۵۰۰
پارسیان ۷۰۰ سوت
۷۴۲،۰۰۰
پارسیان ۸۰۰ سوت
۸۴۷،۵۰۰
پارسیان ۹۰۰ سوت
۹۵۲،۵۰۰
پارسیان ۱ گرم
۱،۰۵۸،۰۰۰
پارسیان ۱.۱ گرم
۱،۱۶۳،۵۰۰
پارسیان ۱.۲ گرم
۱،۲۶۹،۰۰۰
پارسیان ۱.۳ گرم
۱،۳۷۴،۵۰۰
پارسیان ۱.۴ گرم
۱،۴۷۹،۵۰۰
پارسیان ۱.۵ گرم
۱،۵۸۵،۰۰۰
پارسیان ۱.۶ گرم
۱،۶۹۰،۵۰۰
پارسیان ۱.۷ گرم
۱،۷۹۵،۵۰۰
پارسیان ۱.۸ گرم
۱،۹۰۱،۰۰۰
پارسیان ۱.۹ گرم
۲،۰۰۶،۵۰۰
پارسیان ۲ گرم
۲،۱۱۲،۰۰۰
پارسیان ۲.۱ گرم
۲،۲۱۷،۵۰۰
سکه‌های پارسیان شمش با عیار ۹۹۵
پارسیان شمش ۰.۵ گرم
۷۱۵،۲۰۰
پارسیان شمش ۱ گرم
۱،۴۱۴،۲۰۰
پارسیان شمش ۱.۵ گرم
۲،۱۱۳،۲۰۰

[ad_2]

Source link

Tagged : # #

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.