آیا می دانید می توانید زیرنویس ها و زیرنویس ها را به جدول زمانی پروژه خود در Final Cut Pro اضافه کنید؟ خوب ، این یک تغییر دهنده بازی برای هر فیلمساز ، تهیه کننده تلویزیون یا حتی سازنده ویدیو آنلاین است. چرا؟ زیرا به شما امکان می دهد زیرنویس های بسته و زیرنویس های زبان خارجی را مستقیماً وارد پروژه خود کنید که در آن می توانید ویرایش کرده و آنها را برای توزیع آماده کنید.

REV REV را بصورت رایگان امتحان کنید
ویرایش زیرنویس ها و زیرنویس ها در ویرایشگر ویدیوی شما و فقط سفارش آنها پس از صادرات می تواند مزایای زیادی را ارائه دهد:

زیرنویس ها را مستقیماً در پرونده رسانه قرار دهید تا برای پخش آماده شوید
نگاه ، احساس و زمان نوشتن شرح تصاویر را در ویرایشگر ویرایش کنید
نوشتن عناوین باز سوز را به راحتی و در مقابل تایپ کردن عناوین با دست ایجاد کنید
از چه قالب هایی می توانم در Final Cut Pro استفاده کنم؟
Final Cut Pro از قالبهای زیرنویس استاندارد استاندارد زیر پشتیبانی می کند:

CEA-608 (SCC): استاندارد زیرنویس برای پخش ها و فیلم های وب.
ITT (متن بهنگام iTunes): فرمی برای ارسال محتوای زیرنویس به فروشگاه iTunes.

همیشه بهترین راه این است که با توزیع کننده خود بررسی کنید تا دریابید که از چه قالب زیرنویسهایی فرمت فایل زیرنویسهایی را که در Final Cut Pro استفاده می کنید پشتیبانی می کند.

چگونه می توانم فایلهای زیرنویس SCC یا ITT را دریافت کنم؟
برای فیلم ها ، فیلم ها و سایر پروژه های رسانه ای ، می توانید زیرنویس ها و زیرنویس های خارجی را در دو قالب SCC و ITT با Rev بدست آورید.

REV REV را بصورت رایگان امتحان کنید

افزودن زیرنویس های بسته در Final Cut Pro
پس از آماده شدن پرونده زیرنویس ها ، می توانید زیرنویس ها را مستقیماً در Final Cut Pro وارد کنید. ما مراحل اصلی اضافه کردن زیرنویس ها به Final Cut Pro را از راهنمای گردش کار کامل زیرنویس های اپل بیان کردیم.

1. وارد کردن شرح تصاویر
قالب عنوان را که در Final Cut (SCC یا ITT) استفاده خواهید کرد تعیین کنید.
نقش زیرنویسها را ایجاد کنید و تنظیم کنید که زیرنویسها به چه شکلی شکل خواهند گرفت.
سپس زیرنویس ها را در جدول زمانی پروژه وارد کنید.

2. زیرنویس ها را ویرایش کنید
می توانید متن جدول را بطور مستقیم در جدول زمانی ویرایش کنید.
زیرنویس ها را تنظیم و ترتیب دهید.
متن بازنشانی را در بازرس قالب بندی کنید تا ببینید که شرح تصاویر شما روی صفحه چگونه ظاهر خواهد شد.

نکته حرفه ای: زیرنویس سریال هنگام قالب بندی زیرنویس ها ، می توانید هنگام استفاده از فایلهای زیرنویس CEA-608 چندین متن متن اضافه کنید.

اضافه کردن زیرنویس های خارجی در Final Cut Pro
اضافه کردن آهنگ های زیرنویس زبان خارجی در اصل همان گردش کار با اضافه کردن یک فایل زیرنویس بسته است ، اما این بار با استفاده از فایل (های) زیرنویس های زبان خارجی شما.

1. وارد کردن پرونده زیرنویس
قالب عنوان را که در Final Cut (SCC یا ITT) استفاده خواهید کرد تعیین کنید.
زیرنویس های زیرنویس را برای هر زبان ایجاد کنید و تنظیم کنید که زیرنویس ها به چه شکلی باشد.
سپس زیرنویس ها را در جدول زمانی پروژه وارد کنید.

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.