[ad_1]

خدمات ارائه شده در رستوران یک ترکیب دو مولفه کمی و یکی بیشتر به راحتی به تعریف و اندازه گیری مقایسه و درک با عناصر بسیار مهم: ویژگی های تجهیزات دکور, محیط, مواد غذایی, محصولات, کار, روش, کارهای روزانه تعداد کارکنان ، و کیفی جزء است که آشکار در رفتار کارکنان و روابط آنها توسعه با مشتریان است.

یک رفتار مناسب اطمینان حاصل شود علاوه بر این کار روش ها و وظایف یک محتوای با کیفیت در روابط با مشتری است. عناصر است که به صورت کیفی جزء عبارتند از: کارکنان و رفتار و نگرش کارکنان در مورد مشتری راه اقدام در مقابل مشتریان.

 • با سلام و صحبت کردن
  سلام خواهد بود همراه با کمی تعظیم یک لبخند و یک شکل از ادب. سلام باید تکرار شود در خروج از مشتریان نیز می باشد. با استفاده از کلمات: “آقا ، خانم” “لطفا” “ببخشید” و “متشکرم” ضروری است ارتباط با مشتریان.
 • ظاهر
  بهداشت شخصی یک نیاز است و یک تعهد برای همه کارکنان. آنها باید تمیز و خوب شسته و رفته نگاه و دست و صورت همیشه باید تمیز. لباس باید واجد شرایط عمومی: به خوبی برش تمیز شسته و رفته, با دوام, به راحتی نگهداری می شود و همین کار را برای همه کارکنان.
 • حرکات و تقلید
  استقرار باید تسهیل ساخت حرکات لازم برای خدمت به مشتریان: مستقیم پشت تنه کمی به جلو خم سر در وضعیت طبیعی, تماشای مشتری. ژست تجلی ريز خواسته ها و احساسات و نیات. آنها نباید ناگهانی و خشونت آمیز و یا تحت تاثیر قرار. تقلید باید طبیعی و به صورت بیان کرده است برای منعکس کردن و مهربانی و شادی و صداقت و درک.
 • حرفه ای تدبیر
  این باید مشخص هر کارمند و نیاز به احساس و اندازه گیری بسیار دقیق شیوه در رفتار است. به این دلیل که کارمند باید بدانید برای: گوش دادن به مشتری پاسخ به مشتریان در شرایط نامناسب. خدمت کرده است به طور کلی عبارتاند از: زنان برای اولین بار در سن مردان نیز خدمت کرده است و پس از سن کودکان در حال خدمت گذشته اگر مشتری نیاز ندارد در غیر این صورت.

[ad_2]

infoadminturk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.