ضرورت نظارت بانک مرکزی بر واردات کالاها/ واردات بدون ضابطه با ارز متقاضی، سوءاستفاده‌گری است

ضرورت نظارت بانک مرکزی بر واردات کالاها/ واردات بدون ضابطه با ارز متقاضی، سوءاستفاده‌گری است

[ad_1] رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با بازارنیوز: قادری گفت: اگر بانک مرکزی مراقبت و دقت داشته باشد و دولت هم در داخل خود مراقبت بخوانید…