انتظارات تورمی ارز تعدیل می شود / مغایرت واردات بدون انتقال ارز با سیاست های بانک مرکزی

انتظارات تورمی ارز تعدیل می شود / مغایرت واردات بدون انتقال ارز با سیاست های بانک مرکزی

[ad_1] پرونده ویژه «علل کاهش ارز در ابتدای هفته گذشته» /۳ سید کمال سید علی ضمن تاکید بر واقعی شدن نرخ ارز؛ انتخاب بایدن، تغییر شرایط منطقه و دستگیری دلالان بخوانید…