مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست همت و پیگیری جدی نیاز است

مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار نیست همت و پیگیری جدی نیاز است

[ad_1] حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: با اجرای چهار سرفصل «کسری بودجه»، «افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی»، «جهش تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف» آثار مثبتی در اقتصاد کشور پدید بخوانید…