حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران باید از ابتدای سال پرداخت شود

[ad_1] فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور، با اشاره به قرارداد‌های کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قرارداد‌های کار بخوانید…