نحوه فعالیت دستگاه ها با اجرای محدودیت های جدید کرونایی از اول آذر

[ad_1] استاندار تهران درباره نحوه فعالیت دستگاه ها از ابتدای آذر با اجرای محدودیت های جدید کرونایی توضیحاتی داد. انوشیروان محسنی بندپی،استاندار تهران با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه‌ها با بخوانید…