مقابله با قاچاق پوشاک، یکی از اولویت‌های کمیسیون صنایع/ کاهش حجم قاچاق متاثر از افزایش نرخ ارز است، نه اقدامات ستاد!

مقابله با قاچاق پوشاک، یکی از اولویت‌های کمیسیون صنایع/ کاهش حجم قاچاق متاثر از افزایش نرخ ارز است، نه اقدامات ستاد!

[ad_1] عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با بازارنیوز: علی‌اکبر کریمی گفت: یکی از توجیهاتی که آقایان برای کاهش حجم قاچاق اعلام می‌کنند، افزایش شدید نرخ ارز است. بخوانید…