قوه قضائیه در برخورد با فساد  درون قوه یا هر نهاد و ارگان دیگر، هیچگونه کوتاهی نخواهد داشت

قوه قضائیه در برخورد با فساد درون قوه یا هر نهاد و ارگان دیگر، هیچگونه کوتاهی نخواهد داشت

روابط عمومی دادگستری تهران در مورد انتشار برخی اخبار در حاشیه دادگاه طبری اطلاعیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد. به نقل از مرکز رسانه متن اطلاعیه بشرح زیر است: به بخوانید…