اقدامات وزارت راه برای جلوگیری از تکرار مشکلات مسکن مهر در طرح اقدام ملی مسکن/ پیمانکاران از طریق مناقصه انتخاب می‌شوند

اقدامات وزارت راه برای جلوگیری از تکرار مشکلات مسکن مهر در طرح اقدام ملی مسکن/ پیمانکاران از طریق مناقصه انتخاب می‌شوند

[ad_1] محمودزاده گفت: مشکلات آب و برق و امثالهم در اختیار ما نیست، اما در انتخاب اراضی، زمین‌هایی انتخاب شده کمترین مشکل را  داشته باشند، اما بعضی از زمین‌ها ممکن بخوانید…