اعمال جریمه یک میلیون تومانی خروج خودرو‌ها از شهر‌های قرمز، هر ۲۴ ساعت یکبار

[ad_1] دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: اعمال جریمه یک میلیون تومانی برای خروج خودرو‌های با پلاک بومی از شهر‌های قرمز هر ۲۴ ساعت یکبار در صورت بخوانید…