عکس/ عملیات جستجو برای یافتن دختر گمشده

[ad_1] پنجمین روز ازمفقودشدن دختری ۲۷ساله درارتفاعات جهان‌نمای شهرستان کردکوی میگذردوتلاش‌ها برای یافتن وی بااستفاده از گروه‌های محلی، پهبادهاوگروه‌های جستجو و نجات ادامه دارد. صبح روزجمعه دختری ۲۷ ساله بخوانید…