صدور دستورعمل‌های بهداشتی سختگیرانه‌ برای جایگاه‌های سوخت تهران

[ad_1] معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران در بازدید سرزده از تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه تهران از صدور دستورعمل‌های بهداشتی سختگیرانه‌تر در این جایگاه‌ها خبر بخوانید…