موافقت ستادتنظیم بازار با تامین کالای اساسی برای طرح کمک مومنانه

[ad_1] ستاد تنظیم بازار در راستای حمایت از معیشت مردم با عرضه کالاهای اساسی جهت توزیع در طرح کمک های مومنانه موافقت کرد.  ستاد تنظیم بازار در راستای حمایت از معیشت مردم با عرضه کالاهای اساسی جهت بخوانید…